Бета

Обекти

TЪРСИ

Младен Павлов, козлодуйското даскалче, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Христо и Евлоги Георгиеви” № 104

За коментари