Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна група „Майчинство”

Детайли за Паметника

Скулптурна фигура изобразяваща млада, снажна, яка селска жена, която с лявата си ръка придържа спящо дете (вис. - 5 м). В полите й се гушат още три дечица. Главата й е гордо изправена. Така през далечната 1938 г. младият скулптор Иван Фунев разработва темата „Майчинство”. Изработени са 3 копия в различни размери - настоящото, поставено пред сградата на „Паразитологията” от същия период, второ, умалено, от мозайка и бетон (сега в градина „Алжир”) и трето, което се намира в гр. Мездра.

Вид:
Скулптура - многофигурна
Период:
1918-1944 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София бул. „Янко Сакъзов” № 26

За коментари