Бета

Обекти

TЪРСИ

Чешма със скулптурна фигура - катеричка

Детайли за Паметника

Вид:
Чешма/фонтан със скулптура - анималистична
Период:
1918-1944 г.
Местоположение:
София градина „Кюлуците” ул. „Бели Искър”

За коментари