Бета

Обекти

TЪРСИ

Ангел Балевски, акад., БАН - Институт по металознание, паметник

Детайли за Паметника

Паметникът на прочутия академик Балевски е поставен пред централната сграда на Института по металознание, чиито създател е той. Поставена с решение №185 по т. 27, заседание №63, проведено на 15.4.2010 г. За сметка на инициаторите - Институт по металознание към БАН.

Вид:
Паметник с релеф
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
Ж.К. „Христо Смирненски“ бул. „Шипченски проход" № 67

За коментари