Бета

Обекти

TЪРСИ

„София“, монументална статуя

Детайли за Паметника

Статуята „София” е алегорична персонификация на град София, подобно на образа на „Улпия Сердика” на Харалампи Тачев, поставен в лявото горно поле на създадения от него през 1900 г. герб на София и на архитектурно-скулптурната композиция „Сердика” - „Майка” на скулптора Величко Минеков (1976) на централната ж.п. гара. През лятото на 1998 г. столичният кмет Стефан Софиянски обявява, че ще бъде издигната скулптура на „Света София” по повод честването на новото хилядолетие. Скулптурната фигура, поставена на висок пилон, е с еклектичните характеристики на древногръцка богиня (Атина, Тюхе, Нике), но даденото й название е християнско, а нейното откриване е по повод 2000 години от раждането на Иисус Христос. Името „Света София” (Агия София) или Божията Премъдрост има предвид въплътеното чрез Спасителя Божие слово. Георги Чапкънов извайва „богиня” с античните езически символи на мъдростта, славата и благополучието. Женската фигура е изправена, с прострени напред, изпънати ръце. От дланта на лявата ръка се подават монети, а на лакътя й е застанала сова (вис. 1,10 м) с разперени крила. Дясната ръка държи лавров венец. Лицето наподобява маска, очите са изобразени чрез прорези. Главата е със сложна прическа и е увенчана с крепостна корона, от която висят две перпендули с кръстни знаци. Тялото е облечено в хитон със сложна кройка. Развяващият се отзад хитон и падащите под лактите надолу ръкави придават динамичен силует на фигурата. Както споделя Чапкънов за статуята, той е „имал наум да има много красив силует, който от всички страни да изглежда еднакво вълнуващ.” Скулптурната фигура е висока 8,08 м и тежи 5 т. Тя е съставена от 160 части, изляти от бронз, които са сглобени на място за 3 дена. Статуята е създадена за 9 месеца. Горната част на статуята е отлята в ателието на Операта със съдействието на нейния директор, оперния режисьор Пламен Карталов. Една част от статуята е покрита с червена медна патина, а друга, със зелена патина, която (короната, лицето, шията, деколтето и пръстите) през 2001 г. е покрита със златен варак. Скулптурната фигура е поставена на пилон от стоманобетон (вис. 12 м), който е стъпил на основа с форма на куб (вис. 4 м), към която води тристранно стълбище. Пилонът е призматичен, ъглово ориентиран и завършва с квадратен капител. Пилонът и базата са облицовани с плочки от тъмен гранит. Архитект на паметника е Станислав Константинов. Скулптурната фигура е най-големият проект на Георги Чапкънов – Чапа. Главна роля за създаването (инициирането и финансирането) на произведението има Стефан Софиянски. Статуетки, умален модел на статуята на София, се връчват на деня на София на носителите на специалната награда на столицата.

Вид:
Скулптура - монументална статуя на колона
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Княгиня Мария Луиза“

За коментари