Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), ОДЗ №86 „Асен Босев“

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасада на 86 ОДЗ „Асен Босев“ Абстрактна фигурална композиция със „соларно-флорален“ сюжет. Основна формообразуваща роля имат сноповете от линии в хоризонтално, вертикално и диагонално направление, които са успоредни помежду си или се пресичат, застъпват, преминават едни в други. Централно-разположеният кръг, ако се съди по обграждащият го зигзагообразен орнаментиран пояс и спираловидните снопове от линии, внушава въртеливо движение (от ляво на дясно.) Композицията се отличава с динамичност, отчетлив ритъм и баланс на формите. Колоритът е привидно контрастен, но в границите на монохромната хармония.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София Ж.к. „Люлин“ 10 ул. „Тома Давидов“ № 44

За коментари