Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), Бокс клуб ЦСКА

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на спортния салон на „Бокс клуб ЦСКА“ към двор. Ограничена видимост (само от към входа на Регионална служба „Военна полиция“). Спортен сюжет.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 14

За коментари