Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), Спортен комплекс на ЦСКА

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на сграда в комплекса на Регионална служба „Военна полиция“. Сюжетът комбинира историческа и астронавтска тематика, които изграждат идеята за „бран“, „защита“.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 14

За коментари