Бета

Обекти

TЪРСИ

Христо Съйков Маевски, паметна плоча. Военен паметник

Детайли за Паметника

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 141

За коментари