Бета

Обекти

TЪРСИ

Любомир Милетич, акад. проф. д-р, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Шипка” № 21

За коментари