Бета

Обекти

TЪРСИ

Лилия Гюлева, проф., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Поставена с решение №13 по т. 13, заседание №5, проведено на 17.12.2003 г.

Дата на създаване:
Период:
След 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Марин Дринов” № 26

За коментари