Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Осинин, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа над човешки хоризонт. Димитър Осинин – псевдоним на димитър Николов Попов (1891-1981) – писател и фолклорист. Стихосбирка „Тихи пристанища” (1934), пътеписи, очерци. Изградена по предложение на Съюза на българските писатели.

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Княз Александър Дондуков-Корсаков” № 5 вх. В

За коментари