Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), Централен дом на архитекта

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на странична стена (калкан) към двора на Съюза на българските архитекти.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Кракра“ № 11

За коментари