Бета

Обекти

TЪРСИ

„Славия“ – спортен клуб, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на странична фасада на входа на „Търговска банка ДАД“. Поставена с решение №202 по т. 30, заседание №38, проведено на 11.04.2013 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „ген. Едуард Тотлебен“ № 8

За коментари