Бета

Обекти

TЪРСИ

Людмил Кирков, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда – блок до входа. Поставена с решение №270 по т. 21, заседание №81, проведено на 14.05.2015 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Хемус” № 2

За коментари