Бета

Обекти

TЪРСИ

Хараламби Тачев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над човешки хоризонт.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София кв. „Горен Лозенец“ ул. „Васил Кирков” № 15

За коментари