Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасадни скулптури, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”, Северно крило

Детайли за Паметника

Фасадната скулптура откъм ул. „Шипка” (снимка 2) е идентична с тази откъм двора на южното крило. Тя е дело на Любен Димитров.

Вид:
Скулптура - фасадна
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Цар Освободител“ № 15

За коментари