Бета

Обекти

TЪРСИ

Герб, релеф, Българска народна банка

Детайли за Паметника

Релефът е разположен на източната фасада на сградата на БНБ. Тя е е построена в периода 1934-1939 г. (означено на пластиката).

Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Местоположение:
София ул. „Княз Александър I” № 2

За коментари