Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасадна скулптура – Застрахователно дружество „Български феникс”

Детайли за Паметника

„Около часовника на кулата са направени със символично значение по застраховките на живот, пожар и транспорт, величествените и художественни бакърени фигури изработени от един знаменит скулптор-художник”. Четем в печатния лист на „БЪЛГАРСКИ ФЕНИКС” акц. застрахователно д-во София”. От лявата страна на часовника е „облегната” фигура на мъж, който държи сноп от светкавици (символ на бурите и неочакваните беди), а от дясната на жена с ветроходен кораб в ръце (символ на предприемачеството). Между двете фигури, над часовника, са изписани инициалите на „Български феникс”. На колоните на главния вход се намират две стилизирани фигури на феникси. От скулптурната композиция на часовника е излизала фигура на феникс, (2,5 м вис., 2 м шир), позлатена, която скоро след 1944 г. е демонтирана по идеологически съображения, подобно на неговият събрат - фигурата на орел от покривната фасада на „Застрахователно дружество „Орел”. Днес в импозантната сграда, известна като „Палата Феникс” се помещава „Агенция по заетостта”.

Вид:
Скулптура - фасадна
Дата на създаване:
Период:
1918 - 1944 г.
Местоположение:
София бул. „княз Александър Дондуков“ № 3

За коментари