Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална мозайка, село Долни Богров

Детайли за Паметника

Стенопис – мозайка на стена на сградата на бившия ресторант под стреха, поради което е добре запазен. Долу вдясно се вижда подписа на авторите - З. В. и Ю. В. - 1983 г.

Вид:
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
с. Долни Богров ул. „1-ва“

За коментари