Бета

Обекти

TЪРСИ

Чешма, паркова, село Горни Богров

Детайли за Паметника

Чешмата се намира на площада пред Народно читалище „Мироско Райчев 1927“. Снимка от м. октомври 2019 г.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
с. Горни Богров ул. „3-ти март“

За коментари