Бета

Обекти

TЪРСИ

1 Обект намерен

от 30 до 31

Чешма, паркова, село Горни Богров

Чешмата се намира на площада пред Народно читалище „Мироско Райчев 1927“. Снимка от м. октомври 2019 г.

TЪРСИ