Бета

Обекти

TЪРСИ

Фонтан, пл. „Славейков”

Детайли за Паметника

Фонтанът е копие на оригиналния фонтан от 1910 г. внесен от Виена, който в края на социалистическия период бе разположен в градина „Буката” (сега в район „Триадица”). Възстановяване на фонтана от „Джи Пи Груп” АД. В края на 90-те години на ХХ в. на същото място бе поставен нов фонтан, по-късно премахнат поради нещастен инцидент.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София пл. „Петко Р. Славейков”

За коментари