Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна фигура „Баскетболистка“, Мост на спорта

Детайли за Паметника

Мостът пред Националния стадион „Васил Левски“, известен като „Мост на спорта“, е изграден през 1952 г., а архитектурно-художественото му оформление от осем скулптурни фигури на спортисти е осъществено през 1960 г. Бронзовите скулптури (вис. 2 м), поставени на еднакви постаменти (вис. 2 м, 0,88х1,34 м), са дело на скулпторите Младен Миладинов, Величко Минеков, Величка Белиева и Димитър Даскалов. За някои от скулптурите позират станали известни през 50-те години на ХХ в. млади български спортисти. Архитект е Евгени Зидаров. Скулптурата „Баскетболистка” е реалистична бронзова фигура на млада спортистка. Тялото от торса е извито на ляво, противопсотавено на дясната посока на стоеж на главата и движение на краката. Ръцете държат топка. Създава се впечатлението, че баскетболистката се кани да финтира въображаем противник, да смени посоката и да хвърли топката.

Вид:
Скулптура на постамент - реалистична
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

За коментари