Бета

Обекти

TЪРСИ

Иван Тодоров Странски, акад. проф., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на стена на жилищна сграда. Поставена през 1987 г. по предложение на Президиум на БАН. (Стар адрес бул. „България” №34.) Иван Тодоров Странски (1886-1959) – почвовед, акад. (1943), един от основателите и организаторите на Агрономическия факултет в София. Създател и ръководител на Почвения институт при БАН. Изследва почвите в България, обработката, торенето и пр. Има 876 труда и публикации: „Върху специфичния почвен тип смолница” (1932), „Обработване на почвата” (1940 г.) и др. Енциклопедия А-Я, БАН, С., 1974

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 71

За коментари