Бета

Обекти

TЪРСИ

Архитектурно-скулптурна композиция, „Сердика“ - „Майка”, Централна ЖП гара – София

Детайли за Паметника

Вид:
Скулптура - монументална фигурална композиция
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София Централна ЖП гара – София бул. „Княгиня Мария Луиза”

За коментари