Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурни фигури, „Езерото с лилийте”, Борисова градина

Детайли за Паметника

Период:
1918-1944 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София парк „Борисова градина”

За коментари