Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис

Детайли за Паметника

Монументална стенопис на фасада на търговска сграда от междувоенния период. Автори 140 IDEAS. Снимка №1 е на Sofia moments - Софийски моменти (Иван Аршинков); снимка №2 на „Уличното изкуство в центъра на София” https://www.visitsofia.bg/bg/item/1146-ulichoto-izkustvo/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8Eid1420

Вид:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Иван Вазов” № 11

За коментари