Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Благоев - Дядо, паметна плоча с релеф

Детайли за Паметника

Паметна плоча с релеф, апликирана на фасадата на къща. Това е къщата в която от 1905 г. до края на живота си (1924) е живял Димитър Благоев, заедно със семейството си – съпругата Вела, синовете Владимир и Димитър и дъщерите Стела и Наталия. През социалистическия период превърната в къща-музей.Благоев (Димитър), родоначалник на научния социализъм и патриарх на комунизма в България (1857-1924). Роден в с. Загоричане (Костурско), получил средно и висше образование в Москва и Петербург. Економист, политик, философ, народен трибун. До края на живота си той остана искрен приятел на всички поробени и угнетени народи и класи. Редактираше списанието Ново време. Българска Енциклопедия, Н. Г. Данчов и И. Г. Данчов, С., 1936, Т. 1

Вид:
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Лайош Кошут” № 34

За коментари