Бета

Обекти

TЪРСИ

Петър Г. Папакочев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над входа, над човешки хоризонт. Поставена с решение №431 по т. 35, заседание №109, проведено на 15.5.2007 г.

Дата на създаване:
Период:
След 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Бачо Киро” № 2

За коментари