Бета

Обекти

TЪРСИ

Мими Балканска, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Черен, полиран гранит. С решение №19, протокол №54 от 12. 10. 1994 г. По предложение на Людмила Чешмеджиева. Открит на 14. 03. 1995 г.

Дата на създаване:
Период:
След 1989 г.
Местоположение:
София ул. „11-ти Август” № 1А

За коментари