Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (Сграфито), Театър 199

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на страничната фасада (калкан) на сградата на БДЖ до входа на Театър „199“.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989
Автор на паметника:

За коментари