Бета

Обекти

TЪРСИ

Светослав Лучников, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. Поставена с решение №790 по т. 51, заседание №116, проведено на 26.7.2007 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Янтра” № 6

За коментари