Бета

Обекти

TЪРСИ

Петър Николов, проф. д-р, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Поставена с решение №404 по т. 45, заседание №79, проведено на 25.5.2006 г. За сметка на инициаторите – Катедра по фармакология и лекарствена токсикология в Медицински факултет – София.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София пл. „Райко Даскалов” № 3

За коментари