Бета

Обекти

TЪРСИ

Недялка Симеонова, проф., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа, вдясно. Поставена с решение №432 по т. 8, заседание №32, проведено на 11.11.2004 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Ген. Паренсов № 20

За коментари