Бета

Обекти

TЪРСИ

Михаил Арнаудов, акад., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на странична фасада на входа на жилищна сграда.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Славянска беседа” № 7

За коментари