Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), ОДЗ №75 „Сърчице“, фасада 2

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на южна фасадна стена – корпус на детска ясла. Сюжет „Приказни герои“. Размери 4,5/6 м.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София Ж.к. „Младост“ 1 А

За коментари