Бета

Обекти

TЪРСИ

Георги Громов, паметна плоча

Детайли за Паметника

    Паметна плоча, апликирана на фасада на сграда.

Период:
1944-1989
Местоположение:
София ул. „Славянска беседа” № 6

За коментари