Бета

Обекти

TЪРСИ

Красимир Ив. Гатев, проф., паметна плоча

Детайли за Паметника

    Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Хан Крум” № 5

За коментари