Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Йосифов Пешев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Достойния политик Димитър Пешев Димитър Пешев е български политик и държавник. Министър на правосъдието в кабинета на Георги Кьосеиванов (1935-1936). През 1938 г. е избран за подпредседател на 24-тото Обикновено Народно Събрание. От 1940 г. заема същата длъжност в 25-тото Обикновено Народно Събрание. На 17 март 1943 г. инициира остро протестно писмо до министър-председателя Богдан Филов против депортацията на българските евреи в лагерите на смъртта. Тази инициатива, подкрепена от управляващото мнозинство, както и позицията на българския цар Борис III и на Православната Църква, са в основата на спасението на 50 000 български евреи – уникален факт в историята на Европа през Втората световна война. Въпреки тази достойна гражданска и политическа постъпка, през 1945 г. комунистическият „Народен съд” го осъжда на 15 години затвор „за фашистка дейност и антисемизъм”. Благодарение на застъпничеството на спасените евреи той е освободен, след като прекарва в затвора 1 година. Умира в нищета през 1973 г. Йорданов, Ал. Триадица. Столичен район „Триадица” – вчера и днес. 2014, с.12-13.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Неофит Рилски” № 47

За коментари