Бета

Обекти

TЪРСИ

Александър Ив. Радославов, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна къща, апликирана на фасада на къща в преден двор.

Период:
1944-1989
Местоположение:
София „Журналистически квартал“, Лозенец ул. „Цанко Церковски” № 24

За коментари