Бета

Обекти

TЪРСИ

Веселин Бешевлиев, проф., д-р, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда пред входа.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Любен Каравелов” № 2

За коментари