Бета

Обекти

TЪРСИ

Юлия Винер - Ченишева, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Поставена с решение №624 по т. 38, заседание №98, проведено на 6.10.2011 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Георги Бенковски” № 4 вх. А

За коментари