Бета

Обекти

TЪРСИ

Васил Кирков, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. Поставена с решение №534 по т. 21, заседание №34, проведено на 9.12.2004 г. Инвеститор - Народен театър „Иван Вазов” и САБ . Васил Киров Кирков (1870-1931) е български актьор, председател на Съюза на артистите в България от 1925 до 1929 година. Той е един от основателите на българския професионален театър. Започва работа като артист през 1890 г. в „Столична драматична трупа“. През периода 1892–1904 г. участва в редиците на актьорите от театър „Сълза и смях“. От 1904 г. е актьор в Народния театър в София. През 1926 г. Васил Кирков и Адриана Будевска са уволнени от театъра от тогавашната власт, което предизвиква широк обществен отзвук. 

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Ген. Паренсов” № 26

За коментари