Бета

Обекти

TЪРСИ

Владимир Димитров - Майстора, паметник, скулптурен

Детайли за Паметника

Скулптурата си на Владимир Димитров - Майстора (седнала фигура) Мара Георгиева създава в две копия. Едната е поставена в градината зад бившия дворец, а другата в с. Шишковци (открита на 24. 11. 1972). През 2009 г. паметникът от Шишковци е откраднат, но пет месеца по-късно, през 2010 г., той е възстановен, като по софийската скулптура е отлято копие. През същата 1972 г. са открити още два скулптурни паметника на Майстора (изправена фигура). Единият е пред сградата на Художествената галерия „Владимир Димитров-Майстора“ в Кюстендил, дело на скулптора Борис Гондов. Другият е пред сградата на СБХ в София, дело на скулптора Величко Минеков, който 10 години по-късно прави сходна статуя за с. Фролош. Димитров (Владимир, наричан Майсторът) Роден през 1882 г. в с. Фролош (Дупнишка околия), свършил Рисувалното училище в София. Посетил почти всички европейски галерии и Ню-Йорк. Работил 4 години за американския сенатор д-р Чарлс Крейн и за него нарисувал около 300 работи, повече от които се намират в Америка. Епично чувство, търсене на грандиозното и героичното в бита, във всекидневния живот на селото. Творби: Циганка, Кози, Собствен портрет (и трите в Софийския народен музей), Жътва (в Америка) и мн. др. Българска Енциклопедия, Н. Г. Данчов и И. Г. Данчов, С., 1936, Т. 1 Владимир Димитров Петров (Майстора) – (1882-1960) – живописец, народен художник (1952). Член на БКП от 1946 г. Отразява селския бит, радостта от земеделския труд, народни обреди. На фона на златни жита и овошки поставя образи на здрави селяни и селянки. Моделира чрез плоски цветни петна с ярки бои. Творби: „Майка ми” (1919), „Автопортрет” (1923), „Пеещи моми” (1935), „Жътвар” (1936), „Портрет на момиче” (1952). Димитровска награда (1950). Орден „Георги Димитров” (1959). Енциклопедия А-Я, С., БАН, 1974, с. 231

Вид:
Паметник - скулптурен, портретен
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София градина „Национална художествена галерия“

За коментари