Бета

Обекти

TЪРСИ

Желязко Христов, проф., д-р., свободностоящ паметен знак

Детайли за Паметника

Паметният знак е поставен с решение №314 по т.33, заседание №62 на СОС, проведено на 29.05.2014 г. до наскоро именуваната алея „проф. д-р. Желязко Христов”.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Черни връх”

За коментари