Бета

Обекти

TЪРСИ

Георги Фингов, Димо Ничев, Никола Юруков, Марин Василев, паметна плоча, строителен надпис

Детайли за Паметника

Сградата на банка ДСК (Централно управление) е шедьовър на сецесиона в българската архитектура, дело на големите български архитекти Георги Фингов, Димо Ничев и Никола Юруков. Сградата е проектирана за нуждите на тогавашната Софийска банка, а от 1951 г. в нея се помещава централното управление на Държавна спестовна каса (ДСК). Впечатляваща е фигурата на бог Меркурий - бог на търговията, обмена и комуникациите (или Хермес ?), а неин автор е Марин Василев, един от основателите на българската нова скулптура и първият, направил декоративна украса на обществена сграда. Георги Фингов (1874-1944) е роден в Калофер. Завършва архитектура във Висшето техническо училище на Виена. Назначен е в архитектурното отделение на СО (1902-1910). В следващите години създава три архитектурни бюра заедно с архитектите К. Маричков, Д. Ничев, Н. Юруков и Г. Апостолов. Загива трагично при бомбардировките на София (10.01.1944). Димо Ничев (1876-1952) е роден в Котел. Завършва архитектура в Техническия университет на Мюнхен. Първоначално рабти във Видин, а през 1908 г. се включва в строежа на Централна минерална баня в София. От края на 20-те години до смъртта си работи към СО и в МОСБ. Никола Юруков (1880-1923) е роден в с. Лобаница, Костурско. Завършва архитектура във Висшето техническо училище на Виена. От 1906 г. е член на комисията по строежа на храм „Св. Александър Невски” в София. Убит е в София. Марин Василев (1867-1931) е роден в Шумен. Завършва каменоделското скулптурно училище в Хорджице (1890), декоративно-монументална скулптура в Мюнхенската художествена академия и фигурална композиция в Художественото промишлено училище в Прага. От 1899 г. е преподавател в Художественото индустриално училище в София. Създава много паметници и скулптурна украса на редица обществени сгради. Сградата е обявена за архитектурно-строителна и художествена НКЦ (1978) г. и за съществен елемент от груповия паметник на културата „Зона на исторически развилия се обществен градски център” (1984).

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Московска” № 19

За коментари