Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасадни скулптури „Климент Охридски и неговите ученици”, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”, Ново крило

Детайли за Паметника

Фигуралните композиции са изработени в периода 1979 - 1983 г. Материал - бял варовик. Размери - 3,5 х 4 м.

Вид:
Скулптура - фасадна
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Цар Освободител“ № 15

За коментари