Бета

Обекти

TЪРСИ

„Статистическа гора. 140 години българска статистика”, свободностоящ паметен знак, парк „Заимов”

Детайли за Паметника

Паметният знак е поставен с решение №274 по т. 30, заседание №16, проведено на 25.06.2020 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София парк „Заимов”

За коментари