Бета

Обекти

TЪРСИ

Фасадни скулптури, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски”, Южно крило

Детайли за Паметника

Фасадната скулптура откъм двора е идентична с тази на южното крило, откъм ул. „Шипка”.

Вид:
Скулптура - фасадна
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Цар Освободител“ № 15

За коментари